Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN
Меню
Профил
Език

Политика за личните данни


ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Struvasi.bg е уеб сайт, собственост на  – Струва Си ЕООД

Струва Си ЕООД създаде тази Политика за поверителност и защита на личните данни, (“Политика за поверителност на данните”), за да обяви публично своите политики и практики, свързани с обработването на информация за вас, получена чрез този уебсайт.

В тези политики за защита на данните, ние изброяваме какви лични данни обработваме, причината за обработката, начинът, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата ви по отношение на вашите данни (право на достъп, поправка, блокиране и т.н.).

Моля, прочетете внимателно тази политика за защита на данните. Струва Си ЕООД си запазва правото периодично да променя или актуализира своята Политика за защита  на данните. Когато предоставяте ваша лична информация на Сайта или чрез него, вие се съгласявате, че тя ще бъде обработвана, събирана и запазена така, както е описано в настоящата Политика за защита на личните данни.

Струва Си ЕООД обработва вашите лични данни в съответствие с изискванията на  Общия регламент за защита на данните – (EU) 2016/679 , защита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”, както и действащото национално законодателство за защита на личните данни.

1. Категории лични данни, които Струва Си ЕООД обработва:

 1. 1. име и фамилия;
  2. имейл;
  3.адрес;
  4. пол;
  5. телефон;
  6. IP адрес – местоположение;
  7. IBAN на потребителя – за връщане на съответни суми при рекламации и/или отказ от договора.
  8.  Информация, събирана чрез бисквитки.
  9. IBAN на потребителя – за връщане на съответни суми при рекламации и/или отказ от договора.


  2.1 Struvasi.bg не изисква от своите Клиенти или Потребители чрез никакви комуникационни средства (e-mail / телефон / SMS / други) конфиденциална информация, банкови сметки / данни за банкови карти или персонални пароли.

  2.2 Изключение на чл. 2.1. са само случаите, в които даден артикул е бил върнат от клиент и сумата трябва да бъде възстановена по банков път.

  Законосъобразност на обработването

Струва Си ЕООД обработва вашите лични данни, в случаите, когато субектът на данни изрично и активно е предоставил своето съгласие за това.

Струва Си ЕООД  обработва вашите лични данни в случаите, необходими за да ви доставим поръчките, направени от Вас

Струва Си ЕООД  обработва вашите лични данни, необходими за спазване на изискванията на данъчното, финансовото или друго вътрешно законодателство.

Обработваме вашите лични данни със следните цели:

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

1. Предоставяне на услуги на Струва Си ЕООД във Ваша полза

Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

- създаване и управление на профил в онлайн магазин struvasi.bg;

- обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;

- разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;

- връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;

- възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;

- оказване на подкрепа, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките, предлагани на struvasi.bg;

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между Струва Си ЕООД и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

2. Усъвършенстване на нашите услуги

Ние бихме искали винаги да ви предложим най-доброто преживяване при пазаруването онлайн. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, да ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания.

Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.

3. Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

- мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на struvasi.bg срещу кибератаки;

- мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;

- мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

Колко време пазим Вашите лични данни?

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в онлайн магазин struvasi.bg. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

- доставчици на куриерски услуги;

- доставчици на платежни/ банкови услуги;

- доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;

- доставчици на ИТ услуги;

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Вашите права като субект на данни –  по всяко време, вие имате право да:

Да поискате  достъп до вашите лични данни, които СТРУВА СИ ЕООД обработва, както и  да получите копие от тях.

Да поискате изтриването на личните ви данни (правото да бъдете забравени), ако считате, че обработването вече не е необходимо за целите, с които същите са събрани. Моля, имайте предвид, че това право не може да бъде упражнено в случай, че специален закон предвижда изрично запазването на тези данни за определен срок.

Да поискате коригиране на неточни лични данни в случаите, когато те не отговарят на истината.

За да упражнявате някое от гореизброените права, просто изпратете  имейл съобщение с молбата си на нашата страница за контакт или на имейл на office@struvasi.bg. Ще ви отговорим в най-кратък срок.

По всяко време, ако се опасявате, че вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган по защита на данните, Комисия за защита на личните данни – https://www.cpdp.bg/

Как защитаваме вашите лични данни?

СТРУВА СИ ЕООД гарантира, че са предприети  всички административни, технически и физически мерки за защита на вашите лични данни от случайно, незаконно или неоторизирано обработване,  унищожаване, загуба, достъп, разкриване или използване.

Отговорен за обработването на вашите лични данни е:

Име на дружеството: СТРУВА СИ ЕООД

Адрес: гр. Перник, ул. “Благой Гебрев” № 17

ЕИК: 204508215

Имейл: office@struvasi.bg

Телефон: 0878 226 225

По всички въпроси, свързани с обработката на Ваши лични данни, можете

да се свързвате и с нашето длъжностно лице по защита на данните на телефон 0885 786 797  , както и да му пишете на имейл адрес office@struvasi.bg